Zer nahi duzu

Zure bizitza umeei eskainiko diezu, eta badakizu.

Badakizu oposatzeak nagikeria handia ematen duela.

Zenbat alditan ikusi duzu zeure burua eskola publiko batean klase ematen, oposizioa amaituta eta lan-kezkarik gabe?

Askotan.

Hasi zure burua prestatzen eta ziurtatu zure plaza.

Jarraipena eta bokazioa, konbinaziorik onena

Jarraipen pertsonalizatua behar bat da (azterketara desabantailarekin iritsi nahi ez baduzu, noski). Leku guztietan dena batera nahi duen pertsona motakoa bazara, aukeratu online modalitatea giza beroari uko egin gabe (bai, posible da).

Behar duzuna:

Gure irakasleak, beti zure zain

Neurtu zure aurrerapen osoa

Zure metrikak, aurrerapenak eta gainditzeko aukerak aztertu edozein momentutan.

Zuk erabaki

Irakasleak, gai-zerrenda eta testak baloratzen ditu, guk ere zugandik ikas dezagun.

Zuzeneko feedbacka

Akats bakoitzeko, berariazko errepaso-lezio bat gomendatzen dizugu.

Pertsonalizazioa

Hurrengo simulakroak gomendatzea.

Ucademy metodoa

Indartu ikasketak bideo-ikasgaiekin, aholkularitza pertsonalizatuekin eta askoz gehiagorekin.

Metodologia ziklikoa

Multzo bakoitza modu integralean aztertzen du (gai-zerrenda, kasu praktikoak, programazioa eta unitate didaktikoa).

Zuzenketak eta tutoretzak zure irakaslearekin

Beti egongo da aditu bat zure praktiken eta zure ikerketaren bilakaeraren zain.

Plangintza eta azterketa pertsonalizatua

Orain inoiz baino gehiago, zoaz zure erritmora. Zure bizimodu eta beharretara egokitzen gara.

Azterketa-simulakroak

Jarri egoeran eta jakin ezazu zer moduz daramazun azterketa. Ez jarri urduri, simulakroak baino ez dira eta.

Metodologia ziklikoa

Multzo bakoitza modu integralean aztertzen du (gai-zerrenda, kasu praktikoak, programazioa eta unitate didaktikoa).

Plangintza eta azterketa pertsonalizatua

Orain inoiz baino gehiago, zoaz zure erritmora. Zure bizimodu eta beharretara egokitzen gara.

Azterketa-simulakroak

Jarri egoeran eta jakin ezazu zer moduz daramazun azterketa. Ez jarri urduri, simulakroak baino ez dira eta.

Zuzenketak eta tutoretzak zure irakaslearekin

Beti egongo da aditu bat zure praktiken eta zure ikerketaren bilakaeraren zain.

Prezioa

Eta zenbat kostatuko zait?

Zure plaza lortu

125€/hileko*

* (3,6 edo 9 kuotatan zatitu daiteke)

Haur Hezkuntzako oposaketari buruzko sekretu guztiak kontatuko dizkizugu

Gaitegia

1. Gaia: seitik hamabi urtera arteko haurren psikologia-eta eboluzio-garapenaren oinarrizko ezaugarriak. Alderdi kognitibo, mugimenari lotutakoak, afektiboak eta sozialak. Hezkuntza-eta irakatsi eta ikasteko prozesuaren garapenean duten eragina.

2. Gaia: Curriculumen konkrezioa ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren esparruan. Irakaskuntza-programazioa, ikasleen premia desberdinei erantzuna emateko: kontuan hartu behar diren printzipio pedagogikoak, zikloan, kurtsoan eta gelan egiteko estrategiak. Irakaskuntza-koordinazioa.

3. Gaia: tutoretza lehen hezkuntzan. Laguntza eta orientabidea ikaskuntza-prozesuan. Familiekiko lankidetza. Tutorearen funtzioak irakasle-taldeari eta beste profesional batzuei begira. Tutoretza-jardueraren plana. Tutoretza-jarduerarako proposamenak.

4. Gaia: ikasleen aniztasunari eman beharreko arreta. Printzipioak eta estrategiak. Antolaketa-, curriculum- eta irakas-neurriak. Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoa duten ikasleak. Hezkuntza-neurri espezifikoak.

5. Gaia: lehen hezkuntzako ikasleen ikaskuntza-prozesuen ebaluazioa. Ezaugarriak, estrategiak, teknikak eta ebaluatzeko tresnak. Beste kurtso batera igarotzea eta errefortzuko plan espezifikoak.

6. Gaia: informazio- eta komunikazio-teknologiak. Hezkuntzan parte hartzea ezagutzaren arlo desberdinetan erabili eta aplikatzeko.

7. Gaia: natur, gizarte-eta kultur ingurunearen ezagutzaren alorra lehen hezkuntzan: ikuspegia, ezaugarriak eta hezkuntzan esku hartzeko proposamenak. Arloak oinarrizko gaitasunen garapenari egiten dion ekarpena. Helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak: alderdirik nabarmenenak. Curriculumeko beste arlo batzuekiko harremana.

8. Gaia: denbora historikoaren nozioa eraikitzea lehen hezkuntzan. Prozesu eta gertakari historikoak ikertzeko eremuak. Gizateriaren etapa historiko handiak ikaastea. Agiriak: ahozkoak, idatzizkoak eta hondar materialak erabiltzea. Hezkuntzan esku hartzea.

9. Gaia: ingurunea eta bere kontserbazioa. Ekosistemen elementuen arteko harremanak, hondatze- eta birsortze-faktoreak. Gizakiek naturari eragiteko duten ahalmena. Hezkuntzan parte hartzea.

10. Gaia: gertakari fisikoen eta aldaketa kimikoen ikaskuntza. Propiektateak aztertzeko esperientziak planifikatu eta egitea, materiaren eta energiaren ezaugarriak eta izaera.

11. Gaia: hiritar- eta giza eskubideen aldeko hezkuntza lehen hezkuntzan: ikuspegia, ezaugarriak eta hezkuntzan esku hartzeko proposamenak. Arloak oinarrizko gaitasunen garapenari egiten dion ekarpena. Helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak: alderdirik nabarmenenak. Curriculumaren beste arlo batzuekiko harremana.

12. Gaia: arte hezkuntzaren arloa lehen hezkuntzan, arlo integratua den aldetik: ikuspegia, ezaugarriak eta hezkuntzan esku hartzeko proposamenak. Arloak oinarrizko gaitasunen garapenari egiten dion ekarpena. Helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak: alderdirik nabarmenenak. Curriculumaren beste arlo batzuekiko harremana.

13. Gaia: arte-hizkuntza eta teknika desberdinak. Hezkuntzaren esku-hartzea konposizio plastikoak eta irudiak egite ko prozesuan: prozesuaren plangintza, diseinua eta antolaketa; material eta teknikak aukeratu eta erabiltzea.

14. Gaia: gaztelania eta literaturaren arloa lehen hezkuntzan: ikuspegia, ezaugarriak eta hezkuntzan esku hartzeko proposamenak. Arloak oinarrizko gaitasunen garapenari egiten dion ekarpena. Helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak: alderdirik nabarmenenak. Komunikatzeko gaitasunaren garapena curriculumaren beste arlo batzuetan.

15. Gaia: hezkuntzan esku hartzea lehen hezkuntzan egiten den hizkuntzari buruzko hausnarketa sistematikoan, erabiltzeko baldintzei begira: komunikazio-testuingurua, erabiltzeko esparruak eta testua. Irakurketa eta idazketa eskuratzea.

16. Gaia: literatur hezkuntza eskola-testuinguruan. Lehen hezkuntzari aplikatutako literatur adierazpenik garrantzitsuenak. Haur- eta gazte-literatura erabiltzeko teknikak eta estrategiak. Eskola-liburutegia eta gelako liburutegia, literatur hezkuntzan baliabide didaktikoak diren aldetik.

17. Gaia: lehen hezkuntzan hizkuntza ikasi eta garatzeko prozesua: ahozko ulermen eta adierazpena, ahozko komunikazioarekin batera doazen hizkuntzatik kanpoko elementuak. Hezkuntzan parte hartzeko estrategiak.

18. Gaia: lehen hezkuntzan irakurtzeko prozesuaren garapena eta ezaugarriak. Irakurria ulertzeko teknikak eta estrategiak, komunikazio-egoera desberdinetan eta mota desberdinetako testuekin. Irakurketa: sustatzeko planak eta hezkuntzan esku hartzeko estrategiak.

19. Gaia: idatzizko adierazpenaren garapena lehen hezkuntzan. Ikasteko metodo eta estrategiak. Testu idatzi desberdinen osaketa. Informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzea. Hezkuntzan esku hartzeko estrategiak.

20. Gaia: matematiketako arloa lehen hezkuntzan: ikuspegia, ezaugarriak eta hezkuntzan esku hartzeko estrategiak. Oinarrizko gaitasunen garapenari egiten dioten ekarpena. Helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak: alderdirik nabarmenenak. Curriculumaren beste arlo batzuekiko harremana.

21. Gaia: problemak ebaztea. Ebazteko metodo desberdinak. Plangintza, baliabideen kudeaketa, irudikapena, interpretazioa eta emaitzen balorazioa. Hezkuntzan esku hartzeko estrategiak.

22. Gaia: zenbakiak eta zenbaki-kalkulua ikastea. Zenbaki arruntak, osoko zenbakiak, zatikizko zenbakiak eta zenbaki hamartarrak. Zenbatze-sistemak. Zenbakien arteko harremanak. Kalkulu-operazioak eta beren prozedurak (kalkulu idatzia, buru-kalkulua, estimazioa eta kalkulagailua). Hezkuntzan esku hartzea.

23. Gaia: magnitudeak eta beren neurria. Neurtzeko unitate eta tresnak. Estimazioa eta hurbilketa neurketan. Magnitudeen neurketa lehen hezkuntzako curriculumean. Neurketaren prozesua eskolan. Baliabide didaktikoak.

24. Gaia: espazio-pertzepzioaren bilakaera. Lehen hezkuntzan. Elementu, forma eta harreman geometrikoak ingurunean: sailkapena eta irudikapena. Hezkuntzan esku hartzea.

25. Gaia: informazioa jaso, antolatu eta irudikatzea. Datuen taulak. Grafiko motak. Aplikazioak arlo desberdinetan eta datuen interpretazioan. Datuak tratatzeko informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzea.

26. Gaia: euskal hizkuntza eta literatura lehen hezkuntzan: ikuspegia eta ezaugarriak: helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak.

27. Gaia: oinarrizko trebetasunen garapena euskaraz: ahozko ulermena, irakurriaren ulermena, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena. Ikasteko metodo eta estrategiak. Ahozko eta idatzizko testu desberdinak ulertu eta osatzeko teknika eta estrategiak.

28. Gaia: euskal literatura eskola-testuinguruan. Lehen hezkuntzari aplikatutako literatur adierazpenik garrantzitsuenak: haur literatura, literatura herrikoia eta literatura garaikidea. Eskola-liburutegia literatur hezkuntzan baliabide didaktikoa den aldetik.

29. Gaia: natura eta gizarte-ingurunearen ezagutza. Euskal herriaren gizarte- eta kultur dimentsioa: euskal hizkuntzaren komunitatea eta oinarruzko kultur ezaugarriak.

30. Gaia: euskal herriaren etapa eta gertakari historikoak. Gertakari horiei buruzko ahozko eta idatzizko agiriak eta hondar materialak.

31. Gaia: kultura eta artea euskal herriaren kultur adierazpena diren aldetik. Folklorea eta bere aplikazio didaktikoak. Musika-pasarteen eta artearen eta euskal kulturaren beste lan batzuen selekzioa.

Baldintzak

Nazionalitatea

Espainiako nazionalitatea izatea.

Europar Batasuneko beste estatu kide bateko nazionalitatea izatea.

Langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste edozein estatutako nazionalitatea izatea.

Adina

Gutxienez 16 urte izan behar dituzu, eta ez duzu nahitaezko erretirorako gehienezko adina gainditu.

Titulazioa

Maisu-maistraren titulua edo maisu-maistraren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen graduko titulua.

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleetan diplomatuaren titulua.

Haur/lehen-hezkuntzako maisu-titulua.

* Hala bada, beharrezkoa izan daiteke dagokion autonomia-erkidegoko hizkuntza ofiziala badakiela egiaztatzea.

Gaikuntza

Edozein erakunde publikotatik diziplina-espediente bidez zerbitzutik bereizita ez egotea.

Edozein administrazio publikotako funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea.

Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik epai irmo bidez kondenatua ez izatea.

Karrerako funtzionarioa ez izatea, praktikaldian ez egotea edo sartu nahi den kidego berean izendatzeke egotea.

Gaitasunak

Irakaskuntzan aritzearekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

Azterketa

Oposizio-fasea:

Fase honetan, Haur/Lehen Hezkuntzako espezialitateari buruz dituzun ezagutzak ebaluatuko dira. Bi zati ditu:

Lehenengo proba: (Kanporaketa)

  • A zatia: Kasu praktikoa.
  • B zatia: Epaimahaiak ausaz ateratakoen artean aukeratutako gai bat idaztea.

Bigarren proba:

  • A zatia: Programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa.
  • B zatia: Hautagaiak bere programaziotik ausaz ateratako unitate didaktiko bat prestatzea eta epaimahaiaren aurrean azaltzea.

Lehiaketa-fasea

Alegatu dituzun merezimenduak baloratu eta egiaztatuko dira: prestakuntza akademikoa eta aurretiko irakaskuntza-esperientzia.

Praktikaldia

Aurreko bi faseak gainditzen badituzu, praktiketako funtzionario bihurtuko zara. Destino bat esleituko zaizu, eta amaitzean karrerako funtzionario izendatuko zaituzte.

Baldintzak

Nazionalitatea

Espainiako nazionalitatea izatea.

Europar Batasuneko beste estatu kide bateko nazionalitatea izatea.

Langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste edozein estatutako nazionalitatea izatea.

Adina

Gutxienez 16 urte izan behar dituzu, eta ez duzu nahitaezko erretirorako gehienezko adina gainditu.

Titulazioa

Maisu-maistraren titulua edo maisu-maistraren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen graduko titulua.

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleetan diplomatuaren titulua.

Haur/lehen-hezkuntzako maisu-titulua.

* Hala bada, beharrezkoa izan daiteke dagokion autonomia-erkidegoko hizkuntza ofiziala badakiela egiaztatzea.

Gaikuntza

Edozein erakunde publikotatik diziplina-espediente bidez zerbitzutik bereizita ez egotea.

Edozein administrazio publikotako funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea.

Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik epai irmo bidez kondenatua ez izatea.

Karrerako funtzionarioa ez izatea, praktikaldian ez egotea edo sartu nahi den kidego berean izendatzeke egotea.

Gaitasunak

Irakaskuntzan aritzearekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

Azterketa

Oposizio-fasea

Fase honetan, Haur/Lehen Hezkuntzako espezialitateari buruz dituzun ezagutzak ebaluatuko dira.

Bi zati ditu:

Lehenengo proba: (Kanporaketa)

  • A zatia: Kasu praktikoa.
  • B zatia: Epaimahaiak ausaz ateratakoen artean aukeratutako gai bat idaztea.

Bigarren proba:

  • A zatia: Programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa.
  • B zatia: Hautagaiak bere programaziotik ausaz ateratako unitate didaktiko bat prestatzea eta epaimahaiaren aurrean azaltzea.

Lehiaketa-fasea

Alegatu dituzun merezimenduak baloratu eta egiaztatuko dira: prestakuntza akademikoa eta aurretiko irakaskuntza-esperientzia.

Praktikaldia

Aurreko bi faseak gainditzen badituzu, praktiketako funtzionario bihurtuko zara. Destino bat esleituko zaizu, eta amaitzean karrerako funtzionario izendatuko zaituzte.

Guk konta diezazukegu,
baina hobe haiek azaltzea.

Zalantzak dituzu?

Autonomia mailan prestatuko dugu?

Bai. Edukia erkidego bakoitzaren dekretura egokitzen da.

Edukia hezkuntza-lege berrira egokituta al dago?

Bai. Eduki guztia LOMLOEra egokituta dago.

Irakasle bat izango dut zuzenketak egiteko?

Bai. Irakasle bat izango duzu zure simulakroak, programazioa eta unitate didaktikoak zuzentzen.

Ba al duzue prestakuntza beste hizkuntza batzuetan?

Bai. Euskara, katalana, valentziera eta gaztelania ditugu.

Oposizioaren fase guztiak lantzen dira?

Bai, gai-zerrendatik ahozko defentsara.

Ba al duzue espezialitaterik?

Bai. Ingelesa, entzumena eta hizkuntza, pedagogia terapeutikoa, gorputz-hezkuntza eta musikako espezialitateak ditugu.

Zalantza gehiago?!

Orduan, telefonoa hartu.

Álvaro, Juan, Enrique, Bea edo Andrea beste aldean egongo dira.

Uteamek 💚 egina

© 2023 Ucademy. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nos pondremos en contacto contigo sin compromiso  📞